Frode Støle

Frode har over 14 års erfaring som advokat for aktører i fornybarsektoren, og nærmere åtte års erfaring som dommer i Oslo tingrett.

Frode Støle

Han har jobbet med mange av de viktigste regulatoriske spørsmålene i den norske fornybarnæringen, som hjemfall og annen regulering av eierskapet til vannkraftressursene, kravene til funksjonelt og selskapsmessig skille i energikonsern og elektrifisering på kontinentalsokkelen. I tillegg har han bistått fornybarselskaper med rettighets- og kontraktsspørsmål, og gitt råd om konsesjonsrettslige forhold i en rekke vannkraft- og vindkrafttransaksjoner.

Frode har prosedert energirettslige tvistesaker og ekspropriasjonsskjønn, og i flere år vært leder av Elklagenemnda. Fra årene som dommer har han omfattende erfaring med rettssaker og mekling.

Erfaring

2021-

Advokat i 1,5 Advokatfirma

2014-2020

Dommer i Oslo tingrett

2015-2018

Leder av Elklagenemnda

2013-2014

Partner, Kluge

2009-2012

Senioradvokat og assosiert partner, Kluge

2008-2009

Dommerfullmektig, Oslo tingrett

2001-2008

Advokatfullmektig og fast advokat, Thommessen

Kvalifikasjoner

2003

Advokatbevilling

2001

Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Medforfatter av Energiloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk (2004)

Lov og Rett 2003 s. 579-595: Energiloven, forvaltningspraksis og EØS-retten: Organisatoriske krav til energiselskaper - med Gunnar Martinsen og Jens Naas-Bibow 

Lov og Rett 2005 s. 36-67: Private aktørers kjøp av kraftverk: Hvor lenge er det til hjemfall? - med Gunnar Martinsen