Jens Naas-Bibow

Jens har over 20 års erfaring som advokat, utelukkende for aktører innen fornybar energi og infrastruktur.

Jens Naas-Bibow

Jens har de siste 20 årene først og fremst jobbet med endringer av rammebetingelser og regulering av fornybarselskaper gjennom energiloven med forskrifter og konsesjonsvilkår, inkludert inntektsrammer og anleggsbidrag.

Jens rådgir også innenfor vassdrags- og konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon. Han har omfattende prosedyreerfaring for energiselskaper, og har blant annet prosedert flere av de mest profilerte vindkraftsakene og ugyldighetssøksmål mot staten.

I tillegg gir han strategisk rådgivning ved oppkjøp, salg, fusjoner og ulike restruktureringer. Jens er rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer. Jens ble 11. juni 2021 oppnevnt av regjeringen til det offentlige utvalget som skal vurdere utviklingen av strømnettet.

Erfaring

2021-

Advokat i 1,5 Advokatfirma

2007-2020

Partner og leder av fornybaravdelingen, Thommessen

2000-2006

Advokatfullmektig og fast advokat, Thommessen

1998-1999

Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleumsrett

Kvalifikasjoner

2011

Møterett for Høyesterett

2002

Advokatbevilling

2000

Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Medforfatter av Energiloven med kommentarer, Gyldendal Akademisk (2004 og 2011)

Forfatter av Inntektsregulering av kraftnettselskaper, Cappelen Damm Akademisk, 2001

Lov og Rett 2003 s. 579-595: Energiloven, forvaltningspraksis og EØS-retten: Organisatoriske krav til energiselskaper - med Gunnar Martinsen og Frode Støle