Om oss. Vi er en advokatpraksis rendyrket innenfor fornybar energi, infrastruktur og bærekraft.

Hvem vi er

Vi har erfaring fra de viktigste og mest komplekse sakene innen norsk fornybarsektor de siste 20 årene. Erfaringen omfatter norsk og europeisk regulering av fornybarselskaper på alle forvaltningsnivåer, utvikling og utbygging av sol-, vind- og vannkraftprosjekter, fjernvarme og kraftnett, inkludert elektrifisering på kontinentalsokkelen og mellomlandsforbindelser. Vi har bistått ved transaksjoner, i løpende drift og i tvistesaker. I kjernen av vårt arbeid ligger regulatoriske spørsmål og kontraktsregulering av forholdet til energikjøpere, grunneiere og vertskommuner.

Vi er et lite og uavhengig firma som tilbyr spesialiserte juridiske tjenester innenfor felter hvor vi har spisskompetanse og vi kan skape verdier for kundene våre.

Vi bruker jussen som verktøy for at kundene våre skal kunne bidra til å nå klimamålene. Vi tror på langsiktig arbeid for bedre tilpassede og forutsigbare rammebetingelser for fornybarbransjen, slik at vi sammen med kundene kan øke verdien av fornybarressursene.

Hva vi gjør

Våre tjenester:

  • Strategisk juridisk rådgivning i endringer av rammebetingelser, regulatoriske spørsmål, kontraktsforhandlinger og tvister

  • Overordnet juridisk rådgivning ved investeringer og transaksjoner i fornybarsektoren

  • Søknader og klagesaker til myndighetsorganer i energi- og miljøforvaltningen

  • Rettssaker og ekspropriasjonsskjønn

  • Mekling og voldgift, inkludert voldgiftsdommeroppdrag