1,5 er en advokatpraksis rendyrket innenfor fornybar energi, infrastruktur og bærekraft. Vi bidrar til å nå 1,5-gradersmålet gjennom langsiktig arbeid med kunder som setter bærekraft fremst i sin virksomhet.

Start