Norges første solkraftverk

22.10.2021

Foto: Solgrid AS

– Dette skal bli det første bakkemonterte, nettilknytta solkraftverket i Norge.
Kristin Melsnes, Solgrid AS

Solgrid søkte 19. oktober 2021 om konsesjon etter energiloven for bygging av Norges største - og første - bakkemonterte solkraftverk. Søknaden er historisk: Det er den første konsesjonssøknaden etter energiloven for bygging av et solkraftverk i Norge. 1,5 Advokatfirma har bistått Solgrid med konsesjonssøknad og nettilknytning i prosjektet, og vi gleder oss til å følge det videre. Søknaden er på offentlig høring frem til 15. desember 2021. Les mer om solkraftprosjektet i NRKs artikkel og på NVEs sider.