Presse. Her kan du laste ned bilder og filer for bruk i presse- og mediesammenheng. For spørsmål, ta kontakt med oss.

1,5 er en advokatpraksis rendyrket innenfor fornybar energi, infrastruktur og bærekraft. Vi bidrar til å nå 1,5-gradersmålet gjennom langsiktig arbeid med kunder som setter bærekraft fremst i sin virksomhet.